Reorganizacija

PATVIRTINTA

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos

direktoriaus 2018 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. V-33

 

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato Šiaulių apygardos probacijos tarnybos reorganizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu ir 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimą Nr. 95 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybas.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS  

 

3. Reorganizuojamų juridinių asmenų duomenys:

3.1. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinė – Tilžės g. 198, Šiauliai, Lietuvos Respublika;

3.1.3. juridinio asmens kodas – 188779189;

3.1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Šiaulių apygardos probacijos tarnybą, – Juridinių asmenų registras.

3.2. Kauno apygardos probacijos tarnyba:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinė – Kęstučio g. 37, Kaunas, Lietuvos Respublika;

3.2.3. juridinio asmens kodas – 188779417;

3.2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Kauno apygardos probacijos tarnybą, – Juridinių asmenų registras.

3.3. Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba:

3.3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3.2. buveinė – H. Manto g. 38, Klaipėda, Lietuvos Respublika;

3.3.3. juridinio asmens kodas – 188779221;

3.3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Klaipėdos apygardos probacijos tarnybą, – Juridinių asmenų registras.

3.4. Panevėžio apygardos probacijos tarnyba:

3.4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.4.2. buveinė – Anykščių g. 4, Panevėžys, Lietuvos Respublika;

3.4.3. juridinio asmens kodas – 188779374;

3.4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Panevėžio apygardos probacijos tarnybą, – Juridinių asmenų registras.

3.5. Vilniaus apygardos probacijos tarnyba:

3.5.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.5.2. buveinė – Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.5.3. juridinio asmens kodas – 188779036;

3.5.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Vilniaus apygardos probacijos tarnybą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

4. Reorganizavimo būdas – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybos reorganizuojamos jungimo būdu, jas sujungiant į naują juridinį asmenį – Lietuvos probacijos tarnybą.

5. Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų probacijos tarnybos.

6. Po reorganizavimo veiksianti nauja biudžetinė įstaiga – Lietuvos probacijos tarnyba.

  

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

7. Po reorganizavimo pasibaigiančios Šiaulių apygardos probacijos tarnybos teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) 2018 m. rugpjūčio 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos probacijos tarnybai. Iki 2018 m. liepos 31 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba turi būti išregistruotos iš Juridinių asmenų registro.

8. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktorius sudaro įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus ir iki 2018 m. liepos 31 d. perduoda po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos probacijos tarnybai.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos probacijos tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

10. Aprašas skelbiamas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos interneto svetainėje http://www.sapt.lt ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

______________

 

Informacija atnaujinta 2018 m. vasario 23 d. 14:03

Pusiaukelės namai

Šiaulių APT renginių kalendorius

 
2018 m. liepa
 
P
A
T
K
P
Š
S
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos