Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Spausdinti

Veiklos sritys

Kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas

1. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus;

2. tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą į įstaigą, nukreipimą į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos, atskirais atvejais pristato (konvojuoja) suimtuosius ir nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

3. užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas;

4. užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas normas;

5. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūrą, profilaktiką ir gydymo tęstinumą;

6. vykdo korupcijos prevenciją įstaigoje;

7. vykdo kriminalinės žvalgybos veiklą įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka;

8. tiria, užkardo ir nutraukia suimtųjų ir nuteistųjų ir kitų asmenų nusikalstamas veikas, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

 

Socialinės reabilitacijos vykdymas

  1. vykdo socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdamas užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;
  2. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje, taip pat nuteistųjų užimtumą darbu už įstaigos teritorijos ribų;
  3. organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą naudinga bei tikslinga veikla;

 

Narkomanijos prevencija

Kalėjimų departamentas organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010 – 2016 metų programoje numatytų priemonių įgyvendinimą laisvės atėmimo vietose, siekdamas mažinti narkotikų vartojimą laisvės atėmimo vietose bei su narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką asmenims, laisvės atėmimo vietų saugumui ir visuomenei, skatinti narkotikus vartojančius asmenis gydytis ir dalyvauti programose, padedančiose įveikti priklausomybes ir pasirengti integruotis į visuomenę.

 

Korupcijos prevencija

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-273 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo"

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 14 d. 13:58