Planavimo dokumentai

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS

2013 METŲ I-OJO PUSMEČIO PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS

2012 METŲ I-OJO PUSMEČIO PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

2012 METŲ II-OJO PUSMEČIO PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS  

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS PLANAS

2011 METŲ I-OJO PUSMEČIO PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

2011 METŲ II-OJO PUSMEČIO PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2010 METŲ VEIKLOS PLANAS:

* 1 LENTELĖ. 2010 metų veiksmų planas

* 2 LENTELĖ. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestinė 2010-iesiems metams

 

 


Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-273 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo"

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBĖS ĮMONIŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBĖS ĮMONĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 5 d. 18:43