Darbo užmokestis

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ  IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, BRUTO DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS

2022 m.

 Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
  Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais  
 2022 m.
 I ketv.
 2022 m.
 II ketv.
 2022 m.
 III ketv.
 2022 m.
 IV ketv.
 2022 m.
Direktorius
 1
 3632,49        
Direktoriaus
pavaduotojai
 2
 3558,92        
Skyrių vadovai
5
 1794,92        

Skyriaus

viršininko

pavaduotojas

1  2493,97        

Vyriausieji

specialistai

7  2151,74        

Specialistai

39  1624,02        

Jaunesnieji

specialistai

90  1316,43        

Darbuotojai,

dirbantys

pagal darbo

sutartį

45  1066,71        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.

 Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
  Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais  
 2021 m.
 I ketv.
 2021 m.
 II ketv.
 2021 m.
 III ketv.
 2021 m.
 IV ketv.
 2021 m.
Direktorius
 1
 3194,66
 3326,58
 3218,90
 3546,78
 3321,73
Direktoriaus
pavaduotojai
 2
 3105,73
 3099,64
 3139,91
 3106,51
 3112,95
Skyriaus
vadovas
vedėjas
3
 2191,12
 2282,98
 2122,25
 1989,39
 2146,44
Skyriaus
(tarnybos)
viršininko/
vedėjo
pavaduotojas
 1
 2555,77
 2431,8
 2555,33
 2364,44
 2476,83
Vyriausiasis
specialistas
 5
 2634,44
 2083,33
 2640,70
 2737,00
2523,87
Specialistas
 36
 1859,92
 1753,19
 1813,65
 1909,00
 1833,94
Jaunesnieji
specialistai
 82
 1413,75
 1245,93
 1482,61
 1501,00
 1410,82
Darbuotojai,
dirbantys
pagal
darbo startį
 45
 1206,05
 1203,55
 1268,09
 1231,00
1227,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
  Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais  
2020 m.
I ketv.
2020 m.
II ketv.
2020 m.
III ketv.
2020 m.
IV ketv.
2020 m.
Direktorius
 1
 3135
 3205
 3150
 3163
3163
Direktoriaus
pavaduotojas
 2
 3057
 3200
 3233
 2992
 3121
Skyriaus
(tarnybos)
viršininkas/
vedėjas
6
 2252
 2359
 2311
 2628
 2330
Skyriaus
(tarnybos)
viršininko/
vedėjo
pavaduotojas
 1
 2419
 2400
 2644
2628
 2523
Vyriausiasis
specialistas
 9
 2372
 2286
 2330
 2565
2388
Specialistas
 41
 1563
 1763
 1708
1855
 1722
Jaunesnieji
specialistai
 96
 1303
 1474
1477
 1693
1487
Darbuotojai,
dirbantys
pagal
darbo startį
 52
 1032
 1094
 1120
 1166
 1103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m.

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais
2019 m.
I ketv.
2019 m.
II ketv.
2019 m.
III ketv.
2019 m.
IV ketv.
2019 m.
Direktorius
1
 3030
 3030
3030
3044
3034
Direktoriaus
pavaduotojas
 2
2961
 3070
3096
2995
3031
Skyriaus
(tarnybos)
viršininkas/
vedėjas
6
 2170
 2255
 2267
 2112
2201
Skyriaus
(tarnybos)
viršininko/
vedėjo
pavaduotojas
 1
 1252
 -
-
 2399
 1826
Vyriausiasis
specialistas
 9
 2205
 2011
1982
2164
2091
Specialistas
41
 1530
 1580
1505
1535
 1538
Jaunesnieji
specialistai
 96
 1235
 1295
1233
1272
1259
Darbuotojai,
dirbantys
pagal
darbo startį
 52
1096
 1130
1082
1037
 1086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m.

Pareigybės
pavadinimas
Darbuotojų
skaičius
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais
2018 m.
I ketv.
2018 m.
II ketv.
2018 m.
III ketv.
2018 m.
IV ketv.
2018 metai
Direktorius
1
 2203
 2197
 2216
 2216
 2208
Direktoriaus
pavaduotojas
 2
 2246
 2399
 2543
 2010
 2300
Skyriaus
(tarnybos)
viršininkas/
vedėjas
 8
 1550
 1623
 1618
 1600
 1598
Skyriaus
(tarnybos)
viršininko/
vedėjo
pavaduotojas
 1
 1905
 2079
 1959
 1700
 1911
Vyriausiasis
specialistas
 9
 1578
 1568
 1602
 1824
 1643
Specialistas
34
 1022
 1122
 1164
1196
 1126
Jaunesnieji
specialistai
96
 813
 915
 915
 953
 899
Darbuotojai,
dirbantys
pagal
darbo startį
47
 800
 824
 820
 807
 813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m.

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius (iki 2017-12-01 / po 2017-12-01)
Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais
2016 metai
2017 m.
I ketv.
2017 m.
II ketv.
2017 m.
III ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 metai
Direktorius
1/1
 
2301
2312
 1856
1943
 2103
Direktoriaus pavaduotojas
2/2
2182
2204
 2162
 2166
2248
2195
Skyriaus (tarnybos) viršininkas/vedėjas
10/10
1424
1407
 1432
 1379
1557
 1444
Skyriaus (tarnybos) viršininko/vedėjo pavaduotojas
1/1
1107
1320
 1427
 1208
1384
1335
Direktoriaus budintysis padėjėjas
3/0
1291
1352
 1439
 1413
-
 1401
Direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas
4/0
1088
 1110
 1126
1137
-
1124
Vyriausiasis specialistas
3/7
1067
 896
 910
 1007
1303
 1029
Būrio viršininkas
10/0
893
917
 927
990
 -
 945
Vyresnysis specialistas
3/0
782
755
 781
903
-
 813
Specialistas
1/35
984
 967
1012
1143
 1065
1047
Vyresnysis inspektorius
5/0
885
 941
987
 1007
-
978
Inspektorius
1/0
988
 957
 958
832
 -
916
Korpuso vyresnysis
12/0
947
945
 947
974
 -
 955
Vyresnysis prižiūrėtojas
36/0
836
786
 809
662
-
752
Prižiūrėtojas
18/0
599
566
 575
580
-
574
Jaunesnieji specialistai
48/99
 
 
 
820
860
840
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį
48/52
684
 699
 691
 707
 746
 711

 

3030

3070

2255

-

2011

1580

1295

1130

 

Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 26 d. 15:51