Priimamojo darbo grafikas

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. (8 41) 430 921/ 432 911  

Faks. (8 41) 430 936,

El. p. administracija@siauliuti.lt

 

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 7.30–16.30 val.

Penktadieniais – 7.30–15.15 val.

Pietų pertrauka kasdien – 11.30–12.15 val.

Prieššventinę dieną darbas baigiamas viena valanda anksčiau. 

 


 

ASMENŲ PRIĖMIMO ASMENINIAIS KLAUSIMAIS GRAFIKAS

 

Asmenų žodiniai ir rašytiniai skundai bei prašymai Šiaulių TI priimami visą darbo dienos laiką. Papildomai 2 valandas per savaitę asmenų žodiniai ir rašytiniai skundai bei prašymai priimami Šiaulių TI budėtojo patalpose kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 16.30 val. iki 17.30 val.

 

Atsakingas už asmenų aptarnavimą telefonu Šiaulių tardymo izoliatoriuje Įskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas. Kontaktiniai duomenys: vidinis telefonas – 251, miesto (8 41) 397 609, 435 502, kabineto Nr. 201.

 

Atsakingas už asmenų aptarnavimą pagal „vieno langelio“ principą Šiaulių tardymo izoliatoriuje Administracijos reikalų skyriaus vyresnysis raštvedys. Kontaktiniai duomenys: vidinis telefonas – 190, miesto telefonas (8 41) 433 620, kabineto Nr. 207, el.paštas administracija@siauliuti.lt.

 

Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į asmenį prašydama per nustatytą terminą pateikti šį sutikimą. Kai per 5 darbo dienas toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 11 d. 16:39