Turto valdymo skyrius

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 Turto valdymo skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra šie:

 
TURTO VALDYMO SKYRIAUS FUNKCIJOS

Turto valdymo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 25 d. 08:36