Resocializacijos skyrius

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI

Resocializacijos skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

 
RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS FUNKCIJOS

Resocializacijos reabilitacijos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 5 d. 17:57