Resocializacijos skyrius

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI

Resocializacijos skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

 
RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS FUNKCIJOS

Resocializacijos reabilitacijos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 11:43