Saugumo valdymo skyrius

 

SAUGUMO VALDYMOskyriaus UŽDAVINIAI

Svarbiausieji Saugumo valdymo skyriaus uždaviniai:

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS FUNKCIJOS

Saugumo valdymo skyrius, įgyvendinamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 21:28