Eimantė Kripaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 31 d. 13:46