Vyriausiasis specialistas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 25 d. 08:36