Donata Einorienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Karjeros valstybės tarnautojas, vykdantis Šiaulių TI Ūkio skyriaus vedėjo pareigas, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 1 d. 07:43