Vera Zaiceva

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Bibliotekininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 4 d. 16:07