Ernesta Pauliukaitienė (vaiko priežiūros atostogose)

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 9 d. 13:02