Gediminas Lučinskas, Mindaugas Marcinkevičius, Zenonas Margis, Laurynas Miklušis, Dovilė Poškutė,

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 22 d. 14:24