Julita Barkauskienė, Ineta Žeknienė, Audrius Butkus, Andrius Drigotas, Darius Gervinskis, Kęstutis Gricius, Modestas Janavičius, Reda Jankauskienė, Ignė Jokubaitienė,

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 1 d. 10:49