Erna Adomaitienė (vaiko priežiūros atostogose), Lina Adomaitienė, Edvardas Adomaitis, Brigita Jarmalavičė, Laura Bernotienė, Gintaras Brasas, Alvidas Ceinorius, Monika Jaudžemytė,

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 8 d. 09:30