Erlanda Ožemblauskė (vaiko priežiūros atostogose), Valdas Puščius, Gabrielė Plekavičiūtė, Rima Urbietienė, Audrius Vaitekūnas, Ramūnas Valčiukas, Inga Vaitulionė, Kristina Sapronaitė, Greta Stanelienė, Karolina Štabokienė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 1 d. 11:07