Greta Dapkevičienė (vaiko priežiūros atostogose), Tomas Svidrius, Roberta Simanauskaitė, Orinta Šidlauskaitė, Danguolė Tamulionienė, Tomas Virvila, Donatas Vaitiekus,

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 1 d. 11:08