Mantas Bagdonavičius, Rimas Bružas, Edvardas Dubikaitis, Gustas Jarmalavičius, Irinijus Katauskas, Nerijus Liakas, Remigijus Martinkus

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 27 d. 10:23