Mantas Bagdonavičius, Rimas Bružas, Edvardas Dubikaitis, Gustas Jarmalavičius, Irinijus Katauskas, Nerijus Liakas, Remigijus Martinkus, Petras Riepšas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 11:12