Tomas Rimša, Mindaugas Rupšys (vaiko priežiūros atostogose) , Ugnė Gudienė, Kristina Poškutė, Alina Stankienė, Domantas Stripeika, Kristina Stumbrienė, Aistė Špinkė (vaiko priežiūros atostogose), Rima Vaitiekienė,

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 5 d. 18:55