Neringa Jarušytė, Evaldas Jokubauskas, Paulius Kirkutis, Rimas Kondrotas, Viktorija Kulvičienė, Žilvinas Kvedaras, Alvyda Libikaitė, Sandra Pocienė(vaiko priežiūros atostogose),

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 1 d. 11:01