Vladimiras Abrosimovas, Kristina Adomaitienė, Artūras Akimovas (vaiko priežiūros atostogose), Rokas Damkus, Lukas Astasevičius,

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 17 d. 08:58