Julita Barkauskienė, Ieva Mikutavičienė, Andrius Petkevičius, Jovita Zalieckienė, Odeta Jarmalavičienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 11:10