Ramūnas Barysta, Laima Čepulytė, Gabrielė Bagdonavičienė, Loreta Danielienė, Karolina Grigalaitytė, Daiva Gulbinė, Žilvinas Kiznis,

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 11 d. 10:18