Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka į laisvas Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes Šiaulių kalėjime

2023-05-26

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į 10 (dešimt) laisvų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,7 – 11,5)) pareigybes Šiaulių kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Statuto 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus bei pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus ir buvę pareigūnai, nurodyti Statuto 80 straipsnyje (toliau – pretendentai).

 

Pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal II skiltį;
 • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt (telefonas +370 667 49 538) privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Užpildytą Pretendento anketą;
 5. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
 6. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 7. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);
 8. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;
 9. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje, telefonu +370 41 596 034 arba elektroniniu paštu monika.klimisauskiene@siauliuti.lt, taip pat atvykus į Šiaulių kalėjimą, kreipiantis į Saugumo valdymo skyriaus viršininką Paulių Blažuką, telefonu +370 41 432 912.

 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 29 d. 13:05