Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes Šiaulių kalėjime

2023-05-09

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 10 (dešimt) laisvų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,7)) pareigybes Šiaulių kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti konkurse į laisvas pareigūno pareigas, turi atitikti Vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

 

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • atitikti fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimuose ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 1V-1172 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;
 • atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1V-918/V-1994 redakcija) „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, elektroniniu paštu ausra.klasinskiene@nbfc.lt ar atvykę adresu Respublikos g. 62, Panevėžys (3 a.) (prieš atvykstant prašome susisiekti telefonu +370 687 84 646 arba el. pašto adresu ausra.klasinskiene@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Užpildytą Pretendento anketą;
 5. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 6. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);
 7. Sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);
 8. Kitus dokumentus, būtinus pretendento atitikčiai pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams patvirtinti, ir šių dokumentų kopijas.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėje dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikiama atvykus į Šiaulių kalėjimą, kreipiantis į Saugumo valdymo skyriaus viršininką Paulių Blažuką asmeniškai ar telefonu (8 41) 432 912, arba Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje, telefonu (8 346) 43 784 arba elektroniniu paštu aurelija.gliaudeliene@lavl.lt.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 9 d. 17:02