Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas į laisvas Šiaulių tardymo izoliatoriaus Saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybes

2022-12-14

Šiaulių tardymo izoliatorius skelbia konkursą į 10 (dešimt) laisvų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo specialisto, statutinio vidaus tarnybos sistemos pareigūno, pareigybes. 

Pareigybės aprašymas.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

2. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

4. atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade;

5. atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą teikiamaatvykus į Šiaulių tardymo izoliatorių, kreipiantis į Saugumo valdymo skyriaus viršininką Paulių Blažuką asmeniškai ar telefonu (8 41) 432 912, taip pat tel. (8 346) 43 784, el. paštu aurelija.gliaudeliene@lavl.lt, Aurelija Gliaudelienė, Kalėjimų departamento Personalo valdymo skyriaus patarėja.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas (2 a. 210 kab.) (prieš atvykstant prašome susisiekti telefonu +370 658 67348 arba el. pašto adresu simona.brazauskaite@nbfcentras.lt   ir susitarti dėl priėmimo dienos) ar elektroniniu paštu simona.brazauskaite@nbfcentras.lt  privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 1 priedas);

5. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams;

6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, - ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Kalėjimų departamento interneto svetainėje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.  

Įsakymas dėl konkurso į Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes paskelbimo 

Direktoriaus įsakymas dėl konkurso paskelbimo.

 

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 14 d. 13:35