Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Aktualu suimtųjų ir nuteistųjų artimiesiems

 
Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. (8 41) 430 921/ 432 911

Faks. (8 41) 430 936,

El. p. administracija@siauliuti.lt

 

Administracijos darbo laikas

 Pirmadienis 7.30 -16.30
 Antradienis 7.30 -16.30
 Trečiadienis 7.30 -16.30
 Ketvirtadienis 7.30 -16.30
 Penktadienis 7.30 -15.15
 Šeštadienis Nedarbo diena
 Sekmadienis Nedarbo diena
 Pietų pertrauka 11.30 -12.15

Prieššventinę dieną darbas baigiamas viena valanda anksčiau. 

 

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Asmuo, prašymą ar skundą teikiantis institucijai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu, nurodytu institucijos interneto svetainės pradžios tinklalapyje, t.y. Šiaulių administracijai administracija@siauliuti.lt. (Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 933 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ 19 ir 21 p.)

 

Asmenų prašymai, pasiūlymai, pranešimai, skundai priimami:

  • visą darbo dienos laiką įstaigos kontrolinio praėjimo punkto Nr. 1 patalpose (darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą - Veiklos organizavimo skyriaus vyresnioji raštvedė Lina Grikšelienė, tel. (8 41) 433 620, el. p. administracija@siauliuti.lt);
  • antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 16.30 iki 17.30 val., kontrolinio praėjimo punkto Nr. 1 patalpose (už asmenų prašymų ir skundų priėmimą atsakingi Saugumo valdymo skyriaus vyriausieji specialistai, tel. (8 41) 432 911, el. p. budintis@siauliuti.lt).


Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Pasimatymų suteikimo ir siuntinių priėmimo ir perdavimo biuro asmenų aptarnavimo laikas

TEL. (8 41) 596 035.

  

 Pirmadienis Nedarbo diena
 Antradienis 8.00 -16.00
 Trečiadienis 8.00 -16.00
 Ketvirtadienis 8.00 -16.00
 Penktadienis 8.00 -16.00
 Šeštadienis 8.00 -15.00
 Sekmadienis Nedarbo diena
 Pietų pertrauka 11.30 -12.15

 

Prašymai leisti perduoti suimtajam/nuteistajam siuntinį ar smulkųjį paketą priimami Pasimatymų suteikimo, siuntinių ir smulkiųjų paketų priėmimų ir perdavimų biure. Tel. pasiteiravimui (8 41) 596 035.

 

Prašymas perduoti daiktus

Suimtųjų teisė gauti pašto ar perduodamus siuntinius

Nuteistųjų teisė gauti pašto bei perduodamus siuntinius

Elektros prietaisų perdavimo tvarka

Suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo ir kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto telefonija tvarkos aprašas

 

 

Lankytojų registravimas į ilgalaikius ir trumpalaikius pasimatymus vykdomas:

  • Asmenų aptarnavimo laiku atvykus į Pasimatymų suteikimo, siuntinių ir smulkiųjų paketų priėmimų ir perdavimų biurą.
  • Paskambinus telefonu (8 41) 596 035.
  • Elektroniniu paštu: pasimatymai@siauliuti.lt
  • Prašymą siunčiant paštu adresu: Trakų g. 10 Šiauliai

 

Ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų trukmė, suteikiama nuteistiesiems ir suimtiesiems:

 Suimtiesiems pasimatymų skaičius neribojamas
 Suimtiesiems Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 22 str.

  Nuteistiesiems (nuteistųjų ir į pasimatymą atvykusių asmenų

trumpalaikis pasimatymas vyksta be fizinio kontakto)

 Areštą atliekantys

 nuteistieji

 Bausmių vykdymo kodekso 55 str. 2 d.

 Paprastajai grupei

 priskirti nuteistieji

 Bausmių vykdymo kodekso 73 str. 2 p.,  94 str.

 Lengvajai grupei priskirti

 nuteistieji

 Bausmių vykdymo kodekso 74 str. 2 p.94 str. 

 Drausmės grupei priskirti

 nuteistieji

 Bausmių vykdymo kodekso 75 str. 1 d. 2 p.,  94 str.

 

ATMINTINĖ ARTIMIESIEMS

ATMINTINĖ NUTEISTIESIEMS

ATMINTINĖ AREŠTUOTIESIEMS

Atmintinė apsipirkimo ir prašymas asmenims, atvykusiems į ilgalaikį pasimatymą

Šiaulių kalėjimo parduotuvėje parduodamų privalomas prekių asortimentas ir papildomas prekių asortimentas

Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašas

Asmenų, norinčių pasimatyti su Šiaulių kalėjime laikomais suimtaisiais ir nuteistaisiais registracijos tvarkos aprašas. Prašymo forma pildymui.      

Šiaulių kalėjimo suimtųjų (nuteistųjų) pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis patalpų eksploatavimo tvarkos aprašas

 

Atmintinė asmenims, kurie ruošiasi registruoti santuoką Šiaulių kalėjime 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje sudaromų suimtųjų (nuteistųjų) santuokų registravimo tvarkos aprašas

 

Nuteistiesiems, bausmę atliekantiems Lietuvos Kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjime pinigines lėšas siųsti į SWEDBANKO sąskaitą LT92 7300 0101 7524 1995.

Būtina nurodyti asmens, kuriam siunčiate pinigus: vardą ir pavardę(lietuviškomis raidėmis), gimimo datą.

Pervedant pinigus iš užsienio bankų būtina nurodyti banko SWIFT/BIC kodą - HABALT22.

Telefonai pasiteiravimui:  (8 41) 596 038,  (8 41) 433 621

 
 Asmenų, atvykusių į ilgalaikį pasimatymą, aptarnavimo kokybės vertinimo analizė

Informacija atnaujinta 2023 m. sausio 31 d. 13:01