Naujienos

RESOCIALIZACIJOS PROGRAMOS – KOKYBIŠKAI INTEGRACIJAI Į VISUOMENĘ IR ŠEIMOS RYŠIŲ STIPRINIMUI

2020-02-04

2020 – aisiais bausmių vykdymo sistemos įstaigos ypatingą dėmesį planuoja skirti kalinčių asmenų integracijai į visuomenę ir jų socialinių ryšių su šeimomis, artimaisiais stiprinimui. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Resocializacijos skyriaus viršininko pareigas laikinai einantis Aleksandras Molčianovas teigia, kad skyriaus specialistai, kuriems talkina gausus būrys savanorių, pasirengę įgyvendinti daugybę prasmingų ir integraciją į visuomenę skatinančių programų, kuriose turės galimybę dalyvauti praktiškai visi izoliatoriuje laikomi asmenys.

„Šiais metais ir toliau vykdysime tęstinę suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumo programą. Ji taikoma visiems izoliatoriuje laikomiems asmenims (išskyrus dirbančius nuteistuosius, kuriems taikomos kitos resocializacijos programos)). Ši programa skirta sudaryti sąlygas kalinčių asmenų asmeninių gebėjimų realizavimui bei mažinti vidinę įtampą tarpusavio santykiuose“,- sakė A. Molčianovas. Programos tikslų siekiama vykdant socialinį ir teisinį švietimą, socialinių ir dvasinių poreikių tenkinimą, įstaigoje reguliariai organizuojami įvairūs kultūros, sporto ir kiti laisvalaikio užimtumo renginiai. Įstaigoje neseniai įrengta dar viena užimtumui, šviečiamosioms edukacijoms skirta erdvė padidino galimybes į užsiėmimus įtraukti daugiau kalinčiųjų.

Nuteistiesiems ir suimtiesiems Šiaulių tardymo izoliatoriuje vykdomos ir Kalėjimų departamento direktoriaus aprobuotos elgesio korekcijos programos: motyvaciją keistis skatinanti programa „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“, programa smurtaujantiems artimoje aplinkoje.

Didelis dėmesys skiriamas pozityvaus mąstymo skatinimo programai, kuri padeda lavinti kalinčiųjų socialinius įgūdžius. Vykdant šią programą, nuteistieji mokomi pažinti save ir kitus, tolerancijos, konfliktų sprendimo būdų, lavinami bendravimo įgūdžiai. Programa populiari nuteistųjų tarpe.. 2019 m. antrajame pusmetyje joje dalyvavo 10 nuteistųjų ir visi ją sėkmingai baigė.

Kultūrinio ir meninio ugdymo programos tikslas - skatinti nuteistuosius vystyti įvairius gebėjimus, nustatyti ir puoselėti jų kūrybinį potencialą, skatinti emocijas reikšti per kūrybinę veiklą. Vykdant šią 6 mėn. trukmės programą, nuteistieji dalyvauja meno, dailės terapijos grupėse, renginių, konkursų organizavime ir vykdyme, užsiima individualia kūrybine, darbine ar kita veikla. Prie šios programos sėkmingo įgyvendinimo prisideda savanoriai Visi pernai programoje dalyvavę nuteistieji įvertino ją labai gerai. Nuteistųjų kūryba buvo eksponuojama per įstaigoje vykusią Europos muziejų naktį, atskira paroda surengta Šiaulių miesto socialinių paslaugų centre.

Fizinio lavinimo ir sveikos gyvensenos skatinimo programa įgyvendinama teorinių ir praktinių užsiėmimų forma, kurie organizuojami teminiais ciklais. Vykdant šią programą, nuteistieji supažindinami su sveiko gyvenimo būdo privalumais, sporto šakų įvairove, žalingų įpročių žala asmeniui ir aplinkiniams, mokomi įvairių sporto žaidimų. Į užsiėmimus kviečiami savanoriai: sportininkai bei sveikos gyvensenos propaguotojai, kuriems puikiai pavyksta kalinčiuosius „užkrėsti“ noru sportuoti, rūpintis savo sveikata, pradėti mokytis sveikos gyvensenos.

Nuteistiesiems arešto bausme Šiaulių tardymo izoliatoriuje vykdomos 3 programos: adaptacijos, teisinio švietimo ir fizinio lavinimo bei sveikos gyvensenos. Adaptacijos programos tikslas - padėti adaptuotis įstaigoje, supažindinami nuteistieji su bausmės atlikimo sąlygomis, bendra įstaigoje vidaus tvarka, teisėmis ir pareigomis. Teisinio švietimo programa padeda išmokti naudotis institucine ir teisine pagalba integruojantis į darbo rinką. „Žmonės dažnai nežino paprasčiausių dalykų: kaip parašyti savo gyvenimo aprašymą, kokios jo kaip darbuotojo teisės, ko reikia, jei nori apsigyventi nakvynės namuose, kaip išsinuomoti butą, kas gali pagelbėti tvarkantis socialinių garantijų klausimus ir panašiai. Mes sudarome galimybes visa tai sužinoti, išmokti“- pasakojo laikinasis Resocializacijos skyriaus vadovas A. Molčanovas. Tarp nuteistųjų arešto bausme populiari ir Fizinio lavinimo ir sveikos gyvensenos programa: nuteistieji supažindinami su sveiko gyvenimo būdo privalumais, žalingų įpročių žala asmeniui ir aplinkiniams.

A. Molčianovas pažymėjo, kad šiais metais Resocializacijos skyriaus darbas bus labiau orientuotas į veiklas, užsiėmimus, skatinančius kalinčiuosius palaikyti socialinius ryšius su šeimomis, artimaisiais, „Motinystės, tėvystės ar tvirtos santuokos instrukcijų nėra, gali būti tik noras kurti ir puoselėti tarpusavio santykius, todėl inicijuosime įvairias veiklas nuteistųjų šeiminių ryšių stiprinimui: Kviesimės savanorius ir prašysime jų pagalbos talkininkaujant ir bendradarbiaujant prisidėti prie šios temos plėtojimo ir įgyvendinimo“- sakė laikinasis Resocializacijos skyriaus viršininkas.

Savanorius Šiaulių tardymo izoliatorius laiko neatsiejama savo resocializacijos komandos dalimi. Neretai veikla su savanoriais kalintiesiems yra vienas iš pozityviausių ir prasmingiausių momentų. Šiaulių tardymo izoliatorius kviečia savanoriauti įstaigoje ir realiais darbais prisidėti prie kalinčiųjų integracijos į visuomenę. Kaip tai padaryti, sužinosite užsukę į interneto puslapį http://www.kaldep.lt/lt/siauliuti/pradzia-apn_501.html

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 4 d. 14:53
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos