Naujienos

PO ŠIAULIŲ TI KALĖDŲ EGLE – GAUSYBĖ PRASMINGŲ RENGINIŲ

2019-12-06

Šiandien į darbą atėjusius Šiaulių tardymo izoliatoriaus darbuotojus ir interesantus pasitiko stilingai padabinta kalėdinė eglė. Ją vakar puošė įstaigos darbuotojai ir ūkio aptarnavimo būrio nuteistieji. Simboliška, tačiau jaukiai suspindusi Kalėdų eglė tapo gražiu įvadu į šventinius ir edukacinius renginius, kurių gruodžio mėnesį suplanuota itin daug ir labai įvairių.

Malonia staigmena Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomiems asmenims taps visą šventinį laikotarpį veiksiantis Kalėdinis paštas. Suimtieji ir nuteistieji turės progą išsakyti savo mintis, palinkėjimus, sveikinimus. Prasmingiausias kalėdines žinutes skelbsime savo interneto puslapyje.

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Resocializacijos skyriaus specialistams į pagalbą vykdant socialinės atskirtiems mažinimo, integracijos į visuomenę priemones kaip visuomet atskuba gausi savanorių komanda: ilgametis įstaigos bičiulis profesorius, socialinių mokslų (psichologijos) daktaras Adolfas Juodraitis, Lietuvos veikliųjų žmonių bendrija, asociacija „Šiaulių bendruomenė“, Šiaulių vyskupijos Caritas, kiti aktyvūs savanoriai. Kaip ir kasmet, taip ir prieš šias Kalėdas tikimasi, kad nuteistuosius ir suimtuosius aplankys J. E. Šiaulių vyskupas.

„Norime, kad gruodis įstaigoje kalintiems asmenims taptų pozityvių apmąstymų, prasmingų pažadų sau laiku. Mūsų savanoriai, Resocializacijos skyriaus specialistai diskusijų, užsiėmimų, paskaitų, edukacinių renginių metu stengiasi pasakyti svarbiausią dalyką – nuteistasis nėra nurašytas, visuomenė jo laukia pasikeitusio, pozityvaus, motyvuoto kurti geresnę bendruomenę“- sakė laikinai einantis Resocializacijos skyriaus viršininko pareigas Aleksandras Molčanovas. Jis pažymėjo, kad keistis niekada nevėlu ir kiekvienas teigiamas kalinčio asmens pokytis yra ne tik jo asmeninis, bet ir visuomenės laimėjimas.

 

RENGINIAI GRUODŽIO MĖNESĮ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE:

Gruodžio mėnesį įstaigoje veiks Kalėdinis paštas! Šiaulių tardymo izoliatoriuje esantys žmonės, galės pasidalinti savo Kalėdinėmis svajonėmis, lūkesčiais, linkėjimais, sveikinimais. Gražiausios mintys bus skelbiamos įstaigos skelbimų lentose ir interneto svetainėje.

Gruodžio 6 d.numatomas pirmasis suimtųjų ir nuteistųjų susitikimas su Šiaulių vyskupijos naujai paskirtuoju kapelionu Aurelijumi Žukausku;

Gruodžio 6 d. numatomas savanorio profesoriaus, socialinių mokslų (psichologijos) daktaro Adolfo Juodraičio susitikimas su nuteistaisiais iki gyvos galvos. Susitikimo metu ketinama aptarti galimybę organizuoti pastovius psichologijos kurso klausymus;

Gruodžio 6 d. numatoma ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų ir įstaigos darbuotojų išvyka į Šiaulių miesto Socialinių paslaugų centrą, kuriame atidaryta Šiaulių TI kalėjusių ir kalinčių asmenų kūrybinių darbų paroda.

Gruodžio 6 d., 13 d., 20 d., 27 d., su suimtaisiais planuojamos diskusijos-pokalbiai, kuriuos veda viešąją įstaigą „Malonės namai‘ atstovaujantis savanoris Petras Špinkis. Susitikimų metu siekiama skatinti suimtųjų ir nuteistųjų asmenybės pokyčius;

Gruodžio 7 d., 14 d., 21 d.,planuojamos ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų išvykos į Šiaulių universiteto Botanikos sodą, kur nuteistieji šiuo metu padeda tvarkyti aplinką, stato pavėsinę;

Gruodžio 7 d., 14 d., 21 d., 28 d., planuojamos ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų išvykos į Šiaulių r., Aukštelkės mokyklą-daugiafunkcinį centrą, kur nuteistieji padeda remontuoti vaikų dienos centro patalpas;

Gruodžio 9 d., 16 d., 23 d., 30 d.numatomi susitikimai suimtiesiems, nuteistiesiems, nuteistiesiems areštu ir nuteistiesiems iki gyvos galvos su savanoriais - Lietuvos veikliųjų žmonių bendrijos nariais;

Gruodžio 10 d. planuojamas loginių užduočių užsiėmimas „Mąstau greitai ir teisingai“, skirtas suimtiesiems. Užsiėmimo tikslas - ugdyti loginę mąstyseną bei gerinti mikroklimatą tarp suimtųjų. Užsiėmimą ves Resocializacijos skyriaus specialistė Sonata Stugienė;

Gruodžio 10 d. numatomas renginys, skirtas jungtinei suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų iki gyvos galvos grupei „Protų mūšis“ III turas, renginį organizuoja socialiniai partneriai - asociacija „Šiaulių bendruomenė“;

Gruodžio 10 d. numatomas savanorių Šiaulių vyskupijos Carito narių apsilankymas, švietėjiška paskaita suimtiesiems/nuteistiesiems;

Gruodžio 10 d. planuojama paskaita „Arešto bausmės atlikimo ir paleidimo iš areštinių tvarka ir sąlygos“. Paskaitas nuteistiesiems arešto bausme, ves Resocializacijos skyriaus specialistai;

Gruodžio 10 d., 12 d., 19 d. planuojami nuteistiesiems iki gyvos galvos užsiėmimai „Laisvalaikis su knyga“. Užsiėmimų metu nuteistieji gamina atvirukus perskaitytų knygų tematika. Užsiėmimus veda bibliotekininkė Vera Zaiceva;

Gruodžio 10 d., 17 d. numatyta „Intervencinė programa smurtautojams šeimoje“. Nuteistieji programos metu mokomi spręsti problemas nenaudojant smurto. Programą ves Resocializacijos skyriaus specialistai Ilona Čeponkienė ir Zenonas Stugys;

Gruodžio 10 d., 11 d. bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai suimtiesiems/nuteistiesiems rūkymo prevencijos klausimais. Užsiėmimus ves įstaigos psichologės;

Gruodžio 10 d. planuojamas pažintinis – edukacinis renginys „Savęs pažinimas“, kurio metu suimtieji mandalų pagalba turės galimybę atskleisti savo charakterio savybes. Užsiėmimus ves Resocializacijos skyriaus specialistė Sigutė Rudzinskienė;

Gruodžio 11 d. numatomas kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų džiaugsmas“, kurių metu suimtieji/nuteistieji gamins/kurs kalėdinius papuošimus ir žaisliukus. Užsiėmimą organizuoja ir ves Resocializacijos skyriaus specialistė Skaistrė Andrulienė;

Gruodžio 11 d. planuojamas renginys „Vaizdas pro langą“, kurio metu suimtieji gamins kalėdinę atributiką naudodami netradicinę priemonę - dantų pastą. Užsiėmimą organizuoja ir ves Resocializacijos skyriaus specialistė Julija Makauskienė;

Gruodžio 12-13 d. planuojami mokymai „CV ruošimo pagrindai“, kurių metu nuteistieji areštu bus mokami kurti CV, rašyti motyvacinį laišką būsimam darbdaviui. Teoriniai ir praktiniai aspektai. Mokymus ves L. e. Resocializacijos skyriaus specialistes pareigas Laura Aprimaitė-Černiauskienė;

Gruodžio 12 d. organizuojamas renginys, kurio metu nuteistiesiems, baigusiems Pozityvaus mąstymo skatinimo programą, bus įteikti baigimo pažymėjimai. Užsiėmimus ves įstaigos psichologės;

Gruodžio 13 d. planuojama paskaita „Teisinė sąmonė“, skirta nuteistiesiems areštu, kurios metu dalyviai informuojami apie teisinės informacijos prieinamumas, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, teisinių klausimų sprendimas. Paskaitą ves Resocializacijos skyriaus specialistai;

Gruodžio 16 d. planuojami edukaciniai užsiėmimai su Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotojais tematika „Advento vaikinų pynimas“ nuteistiesiems iki gyvos galvos;

Gruodžio 16-18 d., 19-20 d. planuojami užsiėmimai „Kalėdų belaukiant“, kurių metu suimtieji/nuteistieji gamins kalėdinius žaisliukus. Užsiėmimus ves ir organizuos Mykolo Romerio universiteto studentė – savanorė Ieva Radytė kartu Resocializacijos skyriaus specialiste Silva Kirkliene;

Gruodžio 17 d. organizuojamas užsiėmimas suimtiesiems/nuteistiesiems, priskirtiems didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti. Užsiėmimo metu bus rodomas filmas „Renkuosi gyvenimą“. Užsiėmimus ves įstaigos psichologės;

Gruodžio 17 d. planuojamas „Kryžiažodžių konkursas“ suimtiesiems, nuteistiesiems, nuteistiesiems areštu ir nuteistiesiems iki gyvos galvos. Užimtumą ves Resocializacijos skyriaus specialistai;

Gruodžio 17 d. – Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai įstaigos darbuotojams organizuoja paskaitą – degustaciją apie sveiką mitybą „Vaivorykštė lėkštėje“,

Gruodžio 18 d. – planuoja mūsų įstaigą aplankyti vyskupas, aukoti Šv. Mišias kalintiems asmenims;

Gruodžio 19 d. organizuojamas užsiėmimas suimtiesiems/nuteistiesiems nuo 18 iki 21 metų amžiaus narkotikų ir psichotropinių medžiagų prevencijos klausimais. Užsiėmimus ves įstaigos psichologės;

Gruodžio 19 d. planuojama nuteistiesiems areštu paskaita – diskusija „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“, kurios metu dalyviai diskutuos apie galimybes spręsti problemas šeimoje nenaudojant smurto. Paskaitas ves Resocializacijos skyriaus specialistai;

Gruodžio 20 d. numatyta viktorina suimtiesiems, skirta Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Viktoriną ves Resocializacijos skyriaus specialistė Aistė Virganavičienė;

Gruodžio 23 d. numatomas teminis užimtumas „Žmogus ir gamta“. Užimtumo metu bus atrenkami ir eksponuojami geriausi suimtųjų ir nuteistųjų piešiniai tematika – „Keturi metų laikai“, kuriuos suimtieji ir nuteistieji tapė ir piešė pastarąjį pusmetį. Užimtumą organizuoja Resocializacijos skyriaus specialistė Silva Kirklienė.

Gruodžio 23 d. planuojama puošti režiminį korpusą, panaudojant suimtųjų, nuteistųjų pagaminta kalėdine atributika. Į puošimą įtraukiant suimtuosius, nuteistuosius, Resocializacijos skyriaus specialistus bei Saugumo valdymo specialistus dinaminei priežiūrai;

Gruodžio 30 d. planuojama paskaita – diskusija nuteistiesiems areštu „Nuteistųjų reintegracija į visuomenės gyvenimą atlikus bausmę“, kurios metu dalyviai supažindinami su galimybėmis gauti vienokią ar kitokią socialinę paramą, situacija Lietuvos darbo rinkoje, nedarbo problemomis, darbo biržų siūlomomis programomis, galimybėmis įsigyti ar išsinuomoti gyvenamąsias patalpas esančiomis paramos formomis, nakvynės namų teikiamomis paslaugomis. Paskaitą ves Resocializacijos skyriaus specialistai.

Tikimės, kad prieš Kalėdas kaip ir kasmet izoliatoriuje laikomus suimtuosius ir nuteistuosius aplankys J. E. Šiaulių vyskupas.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 10 d. 07:43
 

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos