Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Naujienos

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE LANKĖSI TEISINGUMO VICEMINISTRAS

2014-10-22

2014 m. spalio 21 d. Šiaulių tardymo izoliatoriuje lankėsi Teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius Artūras Norkevičius ir šio departamento direktoriaus pavaduotojas Arvydas Domanskis. Vienas iš pagrindinių vizito tikslų buvo įvertinti įstaigos būklę ir nuspręsti kaip galima būtų per trumpiausią laikotarpį minimaliomis išlaidomis pagerinti suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas.

Vizito metu pareigūnai susipažino su suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygomis Šiaulių tardymo izoliatoriuje, įvertino įstaigos infrastruktūros būklę, apsilankė suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamosiose patalpose, dušo bei kitose pagalbinėse patalpose.

Vizito pabaigoje įstaigos salėje įvyko minėtų pareigūnų susitikimas su Šiaulių tardymo izoliatoriaus darbuotojais. Teisingumo viceministras Paulius Griciūnas įvardijo savo pastebėjimus suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygų klausimais, palygino jas su kitomis jo lankytomis įkalinimo įstaigomis. Viceministras pabrėžė, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje sudarytos buitinės sąlygos suimtiesiems ir nuteistiesiems netenkina šiuolaikinių reikalavimų ir jas būtina gerinti. Šiam tikslui bus skiriami reikiami asignavimai, tačiau ir įstaigos darbuotojai turės nemažai prisidėti prie situacijos gerinimo. Viceministras vizito metu pastebėjo, kad suremontuotose kamerose ir suimtieji bei nuteistieji keičia elgesį: tvarkingiau susidėję savo asmeninius daiktus, geresnės šiose kamerose laikomų asmenų nuotaikos... Jo nuomone, būtų sveikintina, kad dauguma įkalinimo įstaigose laikomų asmenų, pagerinus jų laikymo sąlygas, pasitaisytų ir daugiau nenusikalstų ir kriminogeninė situacija valstybėje pagerėtųi. Viceministras pastebėjo, kad ne vien suimtiesiems ir nuteistiesiems nesudarytos geros laikymo sąlygos, tačiau geresnių darbo sąlygų reikia ir įstaigos darbuotojams, kurias taip pat būtina gerinti.

Teisingumo viceministras Paulius Griciūnas informavo, kad šiuo metu įkalinimo įstaigų pateikti pasiūlymai dėl Suėmimo vykdymo įstatymo ir Bausmių vykdymo kodekso išnagrinėti Teisingumo ministerijoje ir pateikti svarstyti Vyriausybei. Seimui svarstyti perduota nauja Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto redakcija. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius Artūras Norkevičius pabrėžė, kad naujuoju statutu siekiama suvienodinti Bausmių vykdymo sistemoje ir kitose statutinėse organizacijose dirbančių pareigūnų sąlygas bei socialines garantijas.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius Artūras Norkevičius pristatė pagrindinius artimiausio laikotarpio strateginius uždavinius Bausmių vykdymo sistemoje, iš kurių paminėtini būtų: įkalinimo įstaigose laikomų asmenų laikymo sąlygų gerinimas (į tai įeina ir naujų įkalinimo įstaigų statyba bei senų infrastruktūros remontas), įkalinimo įstaigose susidariusių kreditorinių įskolinimų padengimas, pilnas pareigūnų aprūpinimas tarnybinėmis uniformomis bei naujo mokymo (pareigūnų rengimo) centro steigimas.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius Artūras Norkevičius pristatė naujai į pareigas paskirtą savo pavaduotoją Arvydą Domanskį, kuris pasidalino savo planais ir vizijomis tobulinant Bausmių vykdymo sistemos darbą, gerinant suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas ir įkalinimo įstaigų darbuotojų darbo sąlygas, didinant įkalinimo įstaigų pareigūnų profesijos prestižą visuomenėje.

Susitikimo pabaigoje, buvo išklausyta darbuotojų nuomonė, atsakyta į jų klausimus. Vienas iš darbuotojams rūpimų klausimų buvo galimybė asmeninius dviračius laikyti įstaigos teritorijoje (pagal Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašą to daryti negalima). Šiltu metų laiku dalis darbuotojų pageidautų atvykti į darbą su dviračiais, tačiau šios galimybės dabar tenka atsisakyti, nes už įstaigos teritorijos ribų nėra kur saugiai laikyti dviratį. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius Artūras Norkevičius informavo, kad tardymo izoliatoriuose yra specifinės sąlygos (palyginus su kitomis įkalinimo įstaigomis), kadangi juose nėra atskirų administracinių teritorijų, todėl ši problema egzistuoja visose šiose įstaigose. Departamento vadovas informavo, kad departamento vadovybė nuolat glaudžiai bendradarbiauja su darbuotojų profesinėmis sąjungomis, visada laukiami ir pavienių darbuotojų ar jų grupių pasiūlymai dėl teisės aktų tobulinimo. Visi pasiūlymai bus apsvarstyti ir, jeigu tai neprieštaraus įstatymams, neblogins įstaigų kriminogeninės situacijos ar nekels grėsmės kitų asmenų teisėms, bus į juo atsižvelgta. Departamento vadovas pabrėžė, kad Kalėjimų departamento vadovybė lieka visada atvira įkalinimo įstaigų darbuotojų nuomonei, visada galima savo nuomonę, pastebėjimus ir pasiūlymus pateikti raštiškai, telefonu ar elektroniniu paštu.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. spalio 22 d. 15:39