Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Naujienos

KVIEČIAME TAPTI LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS NARIU ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE

2015-04-01

Įsigaliojus Probacijos įstatymui nuo 2012 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos pataisos įstaigose veikia 14 Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais sudarytų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijų, veikiančių visuomeninais pagrindais ir priimančių sprendimus dėl nuteistųjų prašymų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Komisijos sudaromos vieneriems metams. 2014 m. birželio mėnesį bus atnaujinama Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijų (toliau – Komisijos) sudėtis.

Į Komisijų sudėtis gali būti skiriami vietos savivaldybės vykdomosios institucijos, vaiko teisių apsaugos tarnybų atstovai, asociacijų, religinių bendruomenių ar bendrijų, švietimo įstaigų, nuteistųjų socialinę reabilitaciją pataisos įstaigoje vykdančių ir kitų institucijų ar įstaigų atstovai, savanoriai. Komisijos nariu gali būti vyresnis kaip 25 metų asmuo, atitinkantis nepriekaištingos reputacijos kriterijus nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

Maloniai kviečiame minėtų institucijų, organizacijų vadovus deleguoti savo atstovus į Komisijų sudėtis. Taip pat laukiami ir asmenys, pageidaujantys aktyviai dalyvauti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų procese.

Asmenys, pageidaujantys tapti Komisijų nariais, turi iki 2015-04-24 pateikti Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracijai:

  • užpildytą raštišką prašymą (pildoma vietoje),
  • pasirašytą rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo (pildoma vietoje),
  • gyvenimo aprašymą (CV), nurodant savo profesinę patirtį.

 

Kreiptis:

Šiaulių tardymo izoliatorius

Telefonas (8 41) 426 334, 8682 54 745

Faksas (8 41) 430 936,

El. p. administracija@siauliuti.lt

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. balandžio 1 d. 10:41