Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Naujienos

Nuteistųjų iniciatyva suremontuotas užimtumo kambarys

2023-02-13

Šiaulių kalėjimas yra gana išskirtinė įkalinimo staiga visoje Bausmių vykdymo sistemoje. Kalėjime kone visi suimtieji ir nuteistieji (išskyrus paliktus ūkio darbams) yra laikomi kamerose. Uždarius Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą, visi nuteistieji buvo paskirstyti į kitas įstaigas, taip pat ir tuometinį Šiaulių tardymo izoliatorių. Šiuo metu be suimtųjų, arešto bausme nuteistų asmenų ir minėtų nuteistųjų, paliktų dirbti ūkio darbus, kalėjime laikomi nuteistieji, kuriems bausmę atlikti paskirta uždaro tipo įkalinimo įstaigoje: nuteistieji iki gyvos galvos ir nuteistieji nuteisti bausmę atlikti kalėjimo režime.

 

Minėtiems nuteistiesiems taikomi įstatymuose numatyti papildomi apribojimai, iš kamerų jie išvedami pasivaikščioti, į dušus, sportinius užsiėmimus, mokytis, kitus užimtumo renginius. Kai kuriems jų taikomi ypatingi saugumo reikalavimai, paminėtini nuteistieji iki gyvos galvos, linkę užpulti, pabėgti ir kt. Visu juos reikia ne tik išvesti iš kameros ir grąžinti atgal, bet ir papildomai stebėti užsiėmimų metu. Tai reikalauja papildomų pareigūnų ir kitų darbuotojų pajėgų, lyginant su kitomis įstaigomis. Paminėtina, kad pusiau atviro režimo įkalinimo įstaigose užimtumo vietas nuteistieji pasiekia patys.

 

Šiaulių kalėjime laikomi nuteistieji Ž. S. ir M. Š. nebuvo priskiriami prie pačių pavyzdingiausių kalinių, abu įrašyti į linkusių užpulti įskaitą už savo ne itin gerus poelgius bausmės atlikimo laikotarpiu. Šie nuteistieji ne itin patenkinti savo esama padėtimi ir, palyginant, didesniu dėmesiu ir kai kuriais apribojimais, iš kurių vienas yra darbinės veiklos apribojimas, kai dėl personalo stokos negalima jų nuolat stebėti darbo vietoje. Taip pat nustatyti apribojimai jiems trukdo būti perkeltiems į lengvąją nuteistųjų grupę ir naudotis šio grupės „privilegijomis“, kurių vienas iš pagrindinių, paminėtų M. Š., turėti asmeninį kompiuterį.

 

Siekdami „pataisyti“ savo įvaizdį administracijos akyse bei pagerinti savo teisinę padėtį, nuteistieji Ž. S. ir M. Š. pateikė siūlymą savo jėgomis suremontuoti ir dekoruoti vieną iš kalėjimo užimtumo patalpų.

 

Kalėjimo Resocializacijos skyrius teigiamai sureagavo į nuteistųjų pasiūlymą, nes patalpą reikėjo suremontuoti, o esamomis ūkio aptarnavimo nuteistųjų pajėgomis tai būtų daroma žymiai vėliau, nes pirmenybė dažniausiai teikiama kritinės būklės gyvenamosioms patalpoms.

 

Patalpa įrengta buvusioje kameroje, todėl atskiro nuteistųjų stebėjimo nereikėjo. Nuteistieji buvo aprūpinti reikiamais įrankiais ir medžiagomis. 2023 sausio 30 d. pradėti remonto darbai: nugramdyti seni dažai, nubyrėjęs tinkas, sienos ruošiamos dažymui... Po 2 savaičių (vasario 10 d.) patalpos įgavo kitą atspalvį: sienos pasipuošė gamtos vaizdais, iš niūrių apibyrėjusių vienspalvių tapo žaismingomis, keliančiomis nuotaiką ir patiems jose besilankantiems nuteistiesiems bei suimtiesiems ir su šiais asmenimis dirbantiesiems.

 

Paminėtina, kad nuteistieji be remonto darbų dar vykdė ir kitas užimtumo priemones – lankė mokyklą, dalyvavo užimtumo renginiuose ir socialinės reabilitacijos programose, o darbus vykdė laivu nuo vykdomų užsiėmimų metu.

 

Šis įvykis paskatino kalėjimo administraciją imtis ir tolimesnių patalpų dekoravimo darbų pagal nuteistųjų pateiktas iniciatyvas, vizijas, išnaudojant nuteistųjų meninį potencialą geriems ir naudingiems darbams. Artimiausiu metu planuojame kamerose laikomų nuteistųjų pajėgomis suremontuoti ir dekoruoti įstaigos nuteistųjų (ir suimtųjų) reikmėms skirtą sporto salę.

 

Šiaulių kalėjimo administracija dėkoja nuteistiesiems Ž. S. ir M. Š. už atliktus darbus bei parodytą iniciatyvą ir tikisi, kad šių nuteistųjų teigiamas elgesio pokytis padės jiems pasigerinti savo teisinę padėtį.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. vasario 13 d. 12:56