Pareigybių sąrašas

Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, renkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis. Tikrinami visi asmenys.

Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 14 d. 09:22

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?