Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, renkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis. Tikrinami visi asmenys.

 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigybių, dėl kurių pagal korupcijos prevencijos įstatymą renkama informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, sąrašas

Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 15:01