Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Asmens duomenų apsauga

Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas (pagal Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 25 patvirtintą pareigybės aprašymą) Veiklos organizavimo skyriaus teisininkė Elvina Brūzgė, el.p. elvina.bruzge@siauliuti.lt .

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Su Reglamento (ES) 2016/679 tekstu galite susipažinti čia.

 

Su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galima susipažinti Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://www.ada.lt/

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS DIREKTORIAUS 2019 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMAS NR. 53 „DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 20 d. 16:10