Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymai

 

 1. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2002 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 32 „Dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų pataisos inspekcijų aptarnaujamų teritorijų nustatymo“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 28-1027.
 2. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 4 / 07 – 68 „Dėl Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų priskyrimo pataisos įstaigų paprastajai, lengvajai ir drausmės grupėms kriterijų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 38-1758.
 3. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 4/07 – 71 „Dėl Nuteistųjų, kuriems įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią pataisos įstaigą ar areštinę tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 39-1804, Nr. 68 -3110.
 4. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4/07 – 143/V – 435 „Dėl pasikeitimo informacija tarp Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos laisvės atėmimo vietų bei pataisos inspekcijų ir aukštesnės bei žemesnės pakopos policijos komisariatų“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 77-3561.
 5. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 4 / 07 – 174 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programos patvirtinimo“ pakeitimo “ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 92-4182.
 6. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 4 / 07 – 182 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuteistųjų paleidimo iš kalinimo įstaigų parengiamojo darbo instrukcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 92-4183.
 7. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 4 / 07 – 215 „Dėl individualaus darbo su nuteistuoju areštu knygelės formos ir jos pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 105-4739.
 8. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 4 / 07 – 51 „Dėl vertingų daiktų paėmimo iš kalinamųjų ir  nuteistųjų taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 33-1079.
 9. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4/07-79 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 149-5448.
 10. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus  2004 m. gegužės 24 d. įsakymas „Dėl Individualaus darbo su nuteistuoju knygelės formos ir Individualaus darbo su nuteistuoju knygelės pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 87-3193.
 11. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 4/07-132 „Dėl Tipinės naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programos ir Tipinės nuteistųjų integracijos į visuomenę programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 87-3192.
 12. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 4/07-283 „Dėl Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos ribų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 182-6760.
 13. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 4/07-120 „Dėl Nuteistųjų ir suimtųjų laiškų išsiuntimo ir jų vardu gautų laiškų įteikimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2005, Nr. 74-2698.
 14. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4/07-130 „Dėl Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2005, Nr. 89-3361.
 15. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4/07-132 „Dėl Pataisos įstaigos psichologinės tarnybos dokumentacijos pildymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2005, Nr. 89-3362.
 16. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 4/07-260 „Dėl Piniginių išmokų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2005, Nr. 151-5586.
 17. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 4/07-117 „Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo“ // Valstybės žinios, 2006, Nr. 53.
 18. Vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1996 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 37 „Dėl higienos normos HN 67 – 1996 „Ilgalaikių pasimatymų kambariai“ tvirtinimo“ // Valstybės žinios,  1997, Nr. 6-112.
 19. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. I-51 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų (blankų) pavyzdžių patvirtinimo” // Valstybės žinios,  2003, Nr. 39-1806.
 20. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr.I-58 „Dėl  Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo tvarkos ir rekomendacijų patvirtinimo“ // Valstybės žinios,  2003, Nr. 39-1807.
 21. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymas  Nr. V-218 „Dėl Susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylų dokumentais taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2006, Nr. 105-4031.
 22. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 27 d. Nr. V-56 „Dėl Ilgalaikių pasimatymų su sugyventiniais suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios,  2007, Nr. 26 – 976.
 23. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-61 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2002 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo“ // Valstybės žinios,  2007, Nr. 28 – 1057.
 24. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-147 „Dėl Susitarimų su nuteistaisiais dėl poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės atlikimo sąlygų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2007, Nr. 64-2484
 25. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2008 m.  rugsėjo 18 d. įsakymas  Nr. 5-V-532/V-237/I-123 „Dėl Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2008, Nr. 110-4218
 26. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios,  2008, Nr.13-460
 27. Kalėjimų departamento direktoriaus 2009 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.: 11-437)
 28. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-241 „Dėl Asmenų, dalyvaujančių atrankoje į jaunesniųjų pareigūnų pareigas, fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2009, Nr. 120-5190.
 29. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-276 „Dėl Nuteistųjų daiktų perdavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 131-5714.
 30. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-311 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų, turinčių teisę įsinešti į pataisos įstaigos teritoriją tarnybinius mobiliuosius telefonus, sąrašo patvirtinimo" // Valstybės žinios, 2009, Nr. 143-6330.
 31. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-331 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių prie pataisos įstaigų darbuotojų, kuriems taikomos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 10 straipsnio 3 dalies ir 11 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 152-6878.
 32. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-333 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų pareigybių, kurias einantiems pareigūnams gali būti nustatoma ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė, sąrašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 152-6879.
 33. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl Nustatymo, ar Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžios įstaigos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su tarnybinių pareigų ėjimu ar tarnyba, taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 10-518.
 34. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų vežimo į tarnybos vietą tarnybiniu transportu taisyklių patvirtinimo“
 35. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo ir maksimalaus važiavimo išlaidų kompensacijos dydžio nustatymo” // Valstybės žinios, 2010, Nr. 16-799.
 36. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-46 „Dėl Nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 24-1168.
 37. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-86 „Dėl Pareigūnų įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre taisyklių patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2010, Nr. 44-2170.
 38. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 6  d. įsakymas Nr. V-121 „Dėl Dietinio maitinimo valgiaraščio patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr.  57-2827.
 39. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr.  V-126 „Dėl pašto ar perduodamų maisto produktų siuntinių suimtoms ir nuteistoms nėščioms moterims ir krūtimi maitinančioms motinoms“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 57-2831.
 40. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2010, Nr. 73-3728.
 41. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-169 „Dėl Skyrimo į pareigūnų pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir šiam departamentui pavaldžiose įstaigose atrankos būdu taisyklių patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2010, Nr. 84-4453.
 42. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-235 „Dėl Apdovanojimo žinybiniais ženklais tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 119-6088.
 43. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-315 „Dėl Nuteistųjų mąstymo ir elgesio korekcijos programų diegimo ir plėtros Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr.  149-7658.
 44. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-82 „Dėl Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2011, Nr. 29-1384).
 45. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 26 d.  įsakymas Nr. V-215 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 99-4691.
 46. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d.  įsakymas Nr. V-221 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos parduotuvių nuteistiesiems (suimtiesiems) veiklai viešo konkurso būdu tvarkos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2011,  Nr. 100-4729.
 47. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 12 d.  įsakymas Nr. V-232 „Dėl Pareigybių, į kurias paskirtiems Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašo ir šių priemokų dydžių ir priemokų už darbą pavojingomis darbo sąlygomis Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios,  2011,  Nr. 102-4835.
 48. Kalėjimų departamento prie Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-269 „Dėl Asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  ir jam pavaldžiose įstaigose, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ //  Valstybės žinios, 2011, Nr. 116-5496.
 49. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų atrankos dėl priėmimo į darbą pavyzdinių kriterijų patvirtinimo“ // Valstybės žinios,  2012, Nr. 1-46.
 50. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m.  sausio 11 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. V-46 "Dėl Nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 8-308.
 51. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-163 „Dėl draudžiamų turėti daiktų (reikmenų) Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų teritorijose, kuriose laikomi asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, bei atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes nuteistieji, taip pat įmonių teritorijose, kuriose dirba suimtieji ir nuteistieji, sąrašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 52-2630.
 52. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Nuteistųjų ir suimtųjų naudojimosi laisvės atėmimo vietose turimais asmeniniais kompiuteriais tvarkos aprašo ir Leidimo nuteistiesiems ar suimtiesiems naudotis asmeniniais kompiuteriais ilgiau kaip tris valandas per parą kriterijų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 41-2029.
 53. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-124 „Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims perduotų ar įsigytų daiktų ir informacijos laikmenų tikrinimo, peržiūrėjimo, perklausymo bei laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 41-2030.
 54. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 51-2568.
 55. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-176 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 4/07-95 „Dėl Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 59-2984.
 56. Informatikos ir ryšių departamento  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 5V-67 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012. Nr. 102-5212.
 57. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-226 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo".
 58. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-246 „Dėl Informacijos apie ypatingus įvykius ir nusikalstamas veikas laisvės atėmimo vietose tvarkos aprašo ir Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių laisvės atėmimo vietų pareigūnų neatidėliotinų veiksmų ypatingų įvykių metu atmintinės patvirtinimo".
 59. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-322 "Dėl Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programos patvirtinimo" pakeitimo.
 60. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-376 "Dėl informacijos apie ypatingus įvykius ir nusikalstamas veikas laisvės atėmimo vietose perdavimo tvarkos aprašo ir Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių laisvės atėmimo vietų pareigūnų neatidėliotinų veiksmų ypatingų įvykių metu atmintinės patvirtinimo."
 61. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-391 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų pareigūnų budėjimo pasibaigus darbo dienai, taip pat poilsio ir švenčių dienomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2013, Nr. 122-6217.
 62. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-437 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų įvadinio mokymo tvarkos aprašo ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo // Valstybės žinios, 2013, Nr. 135-6909.
 63. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ // 2014-01-14 TAR, Dok. Nr. 184.
 64. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl apdovanojimo žinybiniais ženklais tvarkos aprašo patvirtinimo” // Teisės aktų registras, 2014-03-24, Nr. 3405.
 65. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-409 „Dėl Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašo patvirtinimo" // Teiės aktų registras, 2014-10-09, Nr. 2014-13936.
 66. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-470 „Dėl Asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" // Teisės aktų registras, 2014-11-10, Nr. 2014-16379.
 67. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teiisngumo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijios direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-169 ,,Dėl Skyrimo į pareigūnų pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir šiam departamentui pavaldžiose įstaigose atrankos būdu taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" // Teisės aktų registras, 2015-02-27, Nr. 2015-03092.
 68. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-75 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijios pataisos pareigūmų ir šiam departamentui pavaldžių įstaigų direktorių darbo ir poilsio laiko režimo aprašo patvirtinimo" // Teisės aktų registras, 2015-02-27, Nr. 2015-03098.
 69. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-96 „Dėl Pareigybių, į kurias paskirtiems Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašo ir šių priemokų dydžių ir Priemokų už darbą pavojingomis darbo sąlygomis Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo" // Teisės aktų registras, 2015-03-03, Nr. 2015-03323.
 70. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m, kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120 „Dėl Priemokų kurotoriais paskirtiems pataisos pareigūnams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" // Teisės aktų registras  Nr. 2015-03917.
 71. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d.  įsakymas Nr. V-65 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V-221 "Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos parduotuvių nuteistiesiems (suimtiesiems) veiklai viešo konkurso būdu tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo” // Teisės aktų registras, 2015-02-27, Nr. 2015-03082.

 72. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Pataisos pareigūnų, kuriems gali būti nustatoma ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė, pareigybių sąrašo patvirtinimo” // Teisės aktų registras, 2015-02-27, Nr. 2015-03086..

 73. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-270 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4/07-117 „Dėl Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.
 74. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-283 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4/07-71 „Dėl Nuteistųjų, kuriems įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią pataisos įstaigą ar areštinę tvarkos patvirtinimo" pakeitimo“.
 75. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-293 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4/07-260 „Dėl Piniginių išmokų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.
 76. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-309 „Dėl Pataisos pareigūnų įvadinio mokymo organizavimo tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 77. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Individualaus socialinės reabilitacijos plano formos ir jo rengimo metodikos patvirtinimo“.
 78. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-312 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4/07-260 „Dėl Piniginių išmokų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
 79. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-320 „Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią pataisos įstaigą ar areštinę tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 80. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-321 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 81. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 82. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teiisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašas
 83. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V-396 "Dėl Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo" // Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-16731.
 84. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-25 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr.V-82 „Dėl Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" // Teisės aktų registras, 2016-01-27, Nr. 1663.
 85. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-114 "Dėl asmenų atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo"
 86. Kalėjimų departameto prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-167 „Dėl Kalėjimų departameto prie Lietuvbos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklos stebėsenos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo"
 87. Kalėjimų departameto prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-552 „Dėl Kalėjimų departameto prie Lietuvbos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų vežimo į tarnybos (darbo) vietą tarnybiniu transportu taisyklių patvirtinimo"
Informacija atnaujinta 2017 m. gruodžio 19 d. 09:18

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos