Direktoriaus įsakymai

 1. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-28 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, sąrašo tvirtinimo“.
 3. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-4 "Dėl nuteistųjų trumpalaikių išvykų į namus suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 4. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-567 „Dėl finansų kontrolės vykdymo“.
 5. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V-499 „Dėl bendrojo fizinio bei specialiojo pasirengimo įskaitų priėmimo organizavimo".
 6. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-373 „Dėl darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui plano patvirtinimo".
 7. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. V-302 "Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 8. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-160 "Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo".
 9. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-540 „Dėl važiavimo išlaidų pareigūnams atlyginimo organizavimo“.
 10. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. V-182 „Dėl nuteistųjų asmenų įdarbinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir komisijos sudarymo“ 3 punkto pakeitimo.
 11. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-284 „Dėl pasimatymų suteikimo bei siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo biuro darbo laiko nustatymo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pirmajame sektoriuje“.
 12. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. V-182 „Dėl nuteistųjų asmenų įdarbinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir komisijos sudarymo".
 13. Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 dienos įsakymas Nr. V-610 „Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo".
 14. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-438 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".
 15. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-197 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 18 d. 08:04

AKTUALU!

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ(nuteistųjų giminėms ir artimiesiems)

Pasimatymų biurų telefono nr.

Pirmasis sektorius (8 346) 56303

Antrasis sektorius (8 346) 56489

Trečiasis sektorius (8 346) 56288

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?