Direktoriaus įsakymai

 1. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-445 "Dėl nuteistųjų trumpalaikių išvykų iš pataisos įstaigos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 2. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-413 "Dėl bendrojo fizinio bei specialiojo pasirengimo įskaitų priėmimo organizavimo“.
 3. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-395 "Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo".
 4. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-367 "Dėl konsultavimosi procedūrų pradžios paskelbimo“.
 5. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-334 "Dėl asmenų aptarnavimo Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje“.
 6. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 20-28 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos paramos priėmimo ir skirstymo komisijos sudarymo bei paramos gavimo, paskirstumo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo".
 7. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-145 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 8. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-117 "Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigybių, dėl kurių pagal korupcijos prevencijos įstatymą renkama informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, sąrašo patvirtinimo".
 9. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 10. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-567 „Dėl finansų kontrolės vykdymo“.
 11. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V-499 „Dėl bendrojo fizinio bei specialiojo pasirengimo įskaitų priėmimo organizavimo".
 12. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-373 „Dėl darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui plano patvirtinimo".
 13. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. V-302 "Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 14. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-540 „Dėl važiavimo išlaidų pareigūnams atlyginimo organizavimo“.
 15. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. V-182 „Dėl nuteistųjų asmenų įdarbinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir komisijos sudarymo“ 3 punkto pakeitimo.
 16. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-284 „Dėl pasimatymų suteikimo bei siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo biuro darbo laiko nustatymo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pirmajame sektoriuje“.
 17. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. V-182 „Dėl nuteistųjų asmenų įdarbinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo ir komisijos sudarymo".
 18. Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 dienos įsakymas Nr. V-610 „Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo".
 19.  
Informacija atnaujinta 2022 m. spalio 13 d. 08:48