Priimamojo darbo grafikas

Asmenys įstaigoje aptarnaujami:

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00;
Penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45;

Pietūs - nuo 12:00 iki 12:45*.

*Pietų pertraukos metu asmenų prašymai priimami 26, 33, 44 kabinetuose.

Į įstaigą besikreipiančius asmenis aptarnauja 

Kalėjimų departamento  prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Dokumentų valdymo skyriaus raštvedė 

Vaida Kavaliauskienė

administracinio pastato sekretoriate ( II aukštas )
El. p. pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Tel.: (8 346) 67007. Faks.: (8 346) 56 313

 

Pravieniškių kalėjimų Saugumo valdymo skyrių vyriausieji specialistai (atliekantys direktoriaus budinčiųjų padėjėjų funkcijas) į įstaigą besikreipiančius asmenis papildomai aptarnauja vieną valandą pasibaigus administracijos darbo dienos laikui.


Asmenims, pageidaujantiems asmeniškai kreiptis į įstaigos vadovybę, rekomenduojame priėmimo laiką derinti iš anksto aukščiau nurodytu telefonu ar kita ryšio priemone.

 

Pravieniškių kalėjimuose priimami asmenų prašymai, skundai ir kiti kreipimaisi, parašyti valstybine - lietuvių kalba, taip pat anglų ir rusų kalbomis.

Prašyme nurodoma, kokią informaciją ar dokumentus pageidaujama gauti bei nurodomas panaudojimo tikslas.
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Pravieniškių kalėjimus, siunčiami paštu ar per pasiuntinį.
Žodiniai prašymai gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.
Savo nuomonę apie asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Pravieniškių kalėjimuose kviečiame išsakyti dalyvaujant anoniminėje apklausoje.

Pagrįstų neigiamų atsiliepimų apie asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2022 metais negauta.

Informacija atnaujinta 2023 m. sausio 4 d. 13:06