Priimamojo darbo grafikas

Asmenys įstaigoje aptarnaujami:

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00;
Penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45;
Pietūs - nuo 12:00 iki 12:45*.

*Pietų pertraukos metu asmenų prašymai priimami 26, 33, 44 kabinetuose.

Į įstaigą besikreipiančius asmenis
aptarnauja Administracijos reikalų skyriaus raštvedė Karina Margelienė
administracinio pastato sekretoriate ( II aukštas )
El. p. pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Tel.: (8 346) 56222. Faks.: (8 346) 56 313

Sektorių Apsaugos ir priežiūros skyrių vyriausieji specialistai į įstaigą besikreipiančius asmenis papildomai aptarnauja vieną valandą pasibaigus administracijos darbo dienos laikui.
Asmenims, pageidaujantiems asmeniškai kreiptis į įstaigos vadovybę, rekomenduojame priėmimo laiką derinti iš anksto aukščiau nurodytu telefonu ar kita ryšio priemone.

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje priimami asmenų prašymai, skundai ir kiti kreipimaisi, parašyti valstybine - lietuvių kalba, taip pat anglų ir rusų kalbomis.

Prašyme nurodoma, kokią informaciją ar dokumentus pageidaujama gauti bei nurodomas panaudojimo tikslas.
Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, siunčiami paštu ar per pasiuntinį.
Žodiniai prašymai gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje asmenų prašymai nagrinėjami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.
Savo nuomonę apie asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje kviečiame išsakyti dalyvaujant anoniminėje apklausoje.

Neigiamų atsiliepimų apie asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2017 metais negauta.

Informacija atnaujinta 2018 m. vasario 9 d. 13:47