Darbo grupės, Komisijos

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistųjų kolektyvo taryba, sudaryta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-128 "Dėl nuteistųjų kolektyvo tarybos sudėties  sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.

 

Patariamoji komisija nuteistųjų teisinės padėties pokyčių klausimais Pirmajame sektoriuje, sudaryta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-285 „Dėl Patariamosios komisijos nuteistųjų teisinės padėties pokyčių ir kitais klausimais sudarymo bei jos darbo organizavimo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Pirmajame sektoriuje“.

 

Patariamoji komisija nuteistųjų ir suimtųjų teisinės padėties pokyčių klausimais Antrajame sektoriuje, sudaryta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-323 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Patariamosios komisijos nuteistųjų ir suimtųjų teisinės padėties pokyčių ir kitais klausimais  Antrajame sektoriuje sudarymo“.

 

Patariamoji komisija nuteistųjų teisinės padėties pokyčių klausimais Trečiajame sektoriuje, sudaryta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-286 „Dėl Patariamosios komisijos nuteistųjų teisinės padėties pokyčių ir kitais klausimais sudarymo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiajame sektoriuje“.

 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ūkinės ir finansinės veiklos taryba, sudaryta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-539 "Dėl ūkinės ir finansinės veiklos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.

 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ame sektoriuje, sudaryta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-184 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ame sektoriuje sudarymo“.

 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ame sektoriuje, sudaryta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-183 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ame sektoriuje sudarymo“.

 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-ame sektoriuje, sudaryta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-182 „Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-ame sektoriuje sudarymo“.

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 19 d. 16:38