Turto valdymo skyrius

 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-519

 

Turto valdymo skyriaus pagrindiniai uždaviniai buhalterinės apskaitos srityje yra:

Turto valdymo skyriaus pagrindiniai uždaviniai ūkinės veiklos srityje yra:

 

Turto valdymo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, buhalterinės apskaitos srityje atlieka šias funkcijas:

Turto valdymo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, ūkinės veiklos srityje atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 28 d. 14:16