Turto valdymo skyrius

 

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. V-676

 

Turto valdymo skyriaus pagrindiniai uždaviniai buhalterinės apskaitos srityje yra:

 Turto valdymo skyriaus pagrindiniai uždaviniai ūkinės veiklos srityje yra:

 

Turto valdymo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, buhalterinės apskaitos srityje atlieka šias funkcijas:

Turto valdymo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, ūkinės veiklos srityje atlieka šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 3 d. 15:24