Veiklos organizavimo skyrius

 

2019 m. rugpjūčio 12 d. Nr. V-481

 

Veiklos organizavimo skyriaus uždaviniai yra:

  

Veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 12 d. 11:28