Antrojo sektoriaus Resocializacijos skyrius

 

2019 m. liepos 15 d. Nr. V-424

 

Antrojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

 

Antrojo sektoriaus Resocializacijos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

                     1. nuteistųjų adaptacijos pataisos namuose programą;

                     2. nuteistųjų pataisos programas;

                     3. nuteistųjų integracijos į visuomenę programą;

                     4. kitas nuteistųjų socialinės reabilitacijos programas.

 
Informacija atnaujinta 2020 m. birželio 2 d. 11:29