Eugenijus Šarmavičius

 

2019 m.  liepos 1 d. Nr. V-395

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 20 d. 13:54