Jūratė Stankevičienė

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. V-407

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 8 d. 10:06