Vytautas Markevičius (atsakingas už nuteistųjų įskaitą)

 

2019 m. balandžio 1 d. Nr. V-209

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 
 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 25 d. 10:00