Sigitas Sadonis

 

2019 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-55

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 26 d. 09:51