Ramūnas Grigonis (atsakingas už viešuosius ryšius, Pirmojo sektoriaus veiklos klausimais)

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-55

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 10 d. 09:50