Vidmantas Svečiulis

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. V-390

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 20 d. 14:43