Gražina Kliokienė

 

2020 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-100 

 

Pareigybė reikalinga vykdyti įstaigoje laikomų asmenų nuolatinei elgesio kontrolei užtikrinti, šių asmenų pabėgimui, įstatymais jiems neleidžiamų turėti daiktų patekimui ir šios vietos užpuolimui užkardyti bei joje esančio turto apsaugai užtikrinti.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis pareigūnas, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 8 d. 11:01