Ilona Venclovienė

 

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. V-676

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 4 d. 13:05